En nu de oplossingen: elf voorstellen om de kloof te dichten.

2018-04-25T08:33:36+00:00

Door Mirjam de Rijk. Gepubliceerd in De Groene Amsterdammer van 11 april 2018. De Nederlandse economie groeit, maar mensen zien daar in hun inkomen niets van terug. Bedrijven en vermogenden profiteren, en werkenden en uitkeringsgerechtigden niet. Daar is iets aan te doen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) kwam onlangs weer met nieuwe cijfers. [...]

En nu de oplossingen: elf voorstellen om de kloof te dichten. 2018-04-25T08:33:36+00:00