Burgemeesters for president?

2017-10-04T13:48:51+00:00

Nationale regeringen maken er een potje van, weinig praktisch als ze zijn. Geef burgemeesters en steden meer te zeggen en de wereld staat er een stuk beter voor. Sinds de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber zijn 'If mayors ruled the world' (2013) schreef, is er sprake van een heuse burgemeestersbeweging. Onlangs richtten 70 van deze burgemeesters [...]

Burgemeesters for president? 2017-10-04T13:48:51+00:00

Echte gevaar pensioen is verwevenheid met financiële sector

2017-11-24T14:37:19+00:00

Door Mirjam de Rijk. Gepubliceerd in De Groene Amsterdammer op 16 maart 2016. Met de rente op een nulpunt wordt onmiddellijk weer voor betaalbaarheid van onze pensioenen gevreesd. Is er straks voor de jongeren van nu niets meer over? Dat zou kunnen, maar niet door de rentedaling. Twee pensioenmisvattingen en vier agendapunten waar we het [...]

Echte gevaar pensioen is verwevenheid met financiële sector 2017-11-24T14:37:19+00:00

‘CPB heeft ongezond grote invloed op Nederland’

2017-11-07T08:39:36+00:00

Het Centraal Planbureau heeft een ongezond grote invloed, betoogt Mirjam de Rijk. De rekenmeesters gaan uit van onrealistische veronderstellingen en krijgen te weinig tegenspraak Je ziet het meteen aan de koppen van de persberichten. 'Zittenblijven kost 500 miljoen per jaar', kopte het Centraal Planbureau begin 2015. 'Uitstel wind op land beste optie', luidde een persbericht [...]

‘CPB heeft ongezond grote invloed op Nederland’ 2017-11-07T08:39:36+00:00

Economische mythes die het sociale domein dwars zitten

2017-11-24T14:42:45+00:00

Door Mirjam de Rijk. Gepubliceerd in Sociale Vraagstukken op 1 december 2015. Economische drogredeneringen hebben grote invloed op de zorg, het welzijnswerk, kortom: op het sociale domein in de brede zin van het woord. Mirjam de Rijk prikt een aantal van die mythes door. Onlangs verscheen van haar het boek ’51 Mythes over wat goed [...]

Economische mythes die het sociale domein dwars zitten 2017-11-24T14:42:45+00:00

Voor jou tien anderen – Het failliet van het werkloosheidsbeleid

2017-11-24T14:35:17+00:00

Door Mirjam de Rijk. Gepubliceerd in De Groene Amsterdammer op 18 november 2015. De economie groeit een beetje, maar de werkloosheid neemt niet af. Een banenplan van zeshonderd miljoen euro heeft weinig effect en lastenverlichting levert nauwelijks extra banen op. Tijd voor echt werkgelegenheidsbeleid. BESTRIJDING van de werkloosheid heeft sinds 2008 voor bijna alle politici [...]

Voor jou tien anderen – Het failliet van het werkloosheidsbeleid 2017-11-24T14:35:17+00:00

Belastingen en ongelijkheid

2017-10-04T13:46:58+00:00

Column uitgesproken bij symposium over Belastingen en ongelijkheid van de Banningvereniging in De Rode Hoed. Kun je met belastingen ongelijkheid bestrijden, is de vraag van deze middag. Wie van u denkt van wel? Wie denkt van niet? Het zal vanmiddag waarschijnlijk niet zozeer gaan over óf, maar vooral hoé belastingen bij kunnen dragen aan bestrijding [...]

Belastingen en ongelijkheid 2017-10-04T13:46:58+00:00

Alles flex?

2017-10-04T13:46:48+00:00

Column uitgesproken tijdens een bijeenkomst over De Toekomst van werk in Pakhuis De Zwijger op 22 september 2015 'De Nederlandse arbeidsmarkt zit op slot', klinkt het al jaren. Hervormingen moesten hier een eind aan maken. En die kwamen er. Onder het motto dat flexibilisering nodig is voor zowel economie als werkgelegenheid, werd het ontslagrecht versoepeld, [...]

Alles flex? 2017-10-04T13:46:48+00:00

De crisis is toch voorbij? 13 mythes over het ontstaan en de remedies

2017-11-24T14:34:09+00:00

Door Mirjam de Rijk. Gepubliceerd in De Groene Amsterdammer op 15 april 2015. 'Crisis? What crisis?’ Of misschien kun je beter zeggen: ‘Which crisis?’ We hebben het even makkelijk over ‘de crisis’ als over een pak suiker of over het aantrekken van je jas. Ook een crisis went blijkbaar. Bij ‘de crisis’ gaat het soms [...]

De crisis is toch voorbij? 13 mythes over het ontstaan en de remedies 2017-11-24T14:34:09+00:00

19 Mythes over wat goed is voor de economie

2017-11-24T14:33:03+00:00

Door Mirjam de Rijk. Gepubliceerd in De Groene Amsterdammer op 1 april 2015. Politici en beleidsmakers versimpelen de werking van de economie tot waarheden die hun goed uitkomen. In een driedelige serie ontrafelt Mirjam de Rijk de belangrijkste van deze verdraaiingen. CRISIS, WERKLOOSHEID, politieke ommezwaai in Griekenland, voorbereidingen voor een nieuw belastingstelsel, een kabinet dat op [...]

19 Mythes over wat goed is voor de economie 2017-11-24T14:33:03+00:00

12 Mythes over werk en werkloosheid

2017-11-24T14:31:46+00:00

Door Mirjam de Rijk. Gepubliceerd in De Groene Amsterdammer op 11 maart 2015. We moeten hoognodig de overheids-financiën op orde brengen, want de staatsschuld en collectieve lastendruk zijn veel te hoog. Dus moet er worden bezuinigd. Hervormingen zijn goed voor de economie en lastenverlichting zorgt voor werkgelegenheid. Maar is dat wel zo? Blijkt dat in de praktijk? [...]

12 Mythes over werk en werkloosheid 2017-11-24T14:31:46+00:00