Echte gevaar pensioen is verwevenheid met financiële sector

zorgenvoormorgenMet de rente op een nulpunt wordt onmiddellijk weer voor betaalbaarheid van onze pensioenen gevreesd. Is er straks voor de jongeren van nu niets meer over? Dat zou kunnen, maar niet door de rentedaling. Twee pensioenmisvattingen en vier agendapunten waar we het wél over moeten hebben.

PENSIOENEN, GAAP! Rond mijn dertigste kreeg ik van mijn vader een boek van de Consumenten­bond over pensioen. Hij, opgegroeid in een tijd dat deaow en het pensioenstelsel eindelijk de grote onzekerheid van de oude dag hadden opgelost, vond dat ik me als moderne losvaste werknemer maar eens moest verdiepen in mijn toekomstige pensioen. Ik heb het boek in de kast gezet en toen ik me er eindelijk eens toe wilde zetten, was het verouderd. Mijn vader vulde tijdens zijn werkzame leven verschillende ‘pensioengaten’ en stierf negen maanden nadat z’n pensioen was ingegaan. Spijt van de extra betalingen had hij niet. ‘Als er mensen zijn die 95 worden, moeten er ook mensen zijn die betalen en maar 65 worden.’

Het liefst had ik me mijn leven lang niet in pensioen willen verdiepen en dat geldt voor de meeste mensen, blijkt uit onderzoek. Maar nu er van alle kanten geluiden klinken om het pensioenstelsel flink op de schop te nemen, vind ik het tijd om m’n tanden erin te zetten. Trouwens, een geldplas van 1345 miljard, want dat is het bedrag dat er nu in de pensioenpotten zit, is op zichzelf al indrukwekkend genoeg om in de gaten te houden. Zeker nu steeds meer bekend wordt over het ontwrichtende effect dat ‘geld op zoek naar rendement’ op de economie kan hebben.

Afgaande op de discussies in media en politiek kampt het Nederlandse pensioen met twee, deels samenhangende, grote problemen: er zit te weinig geld in de pot en ouderen eigenen zichzelf te veel pensioen toe ten koste van jongeren. ‘Pensioen wordt onbetaalbaar!’ ‘De pensioenpot raakt leeg’. De argeloze lezer krijgt al gauw de indruk dat het Nederlandse pensioenstelsel op sterven na dood is. Wie zich in de cijfers verdiept moet inderdaad vaststellen dat het hoog tijd is om de Nederlandse pensioenmores flink op de schop te nemen. Echter niet vanwege leeg rakende potten of grijpgrage leeftijdscohorten, maar om heel andere redenen. Daarom de twee belangrijkste misverstanden in het pensioendebat en de vier punten waar we het wél over moeten hebben.

Lees het hele artikel op Blendle of De Groene Amsterdammer

Beeld: Milo

2017-10-04T13:48:22+00:00