Onze invloed is groot. Bedrijven die drijven op flexwerk zijn niet langer hip maar asociaal. Winst maken en toch de lonen niet verhogen kan écht niet meer. Arbeidsmigranten uitpersen is geen ondernemen. Het minimumloon moet omhoog naar veertien euro.

De publieke opinie is op al deze onderwerpen veranderd. Daar hebben wij met elkaar voor gezorgd. De komende jaren kunnen we ervoor zorgen dat werkgevers en politici het ook werkelijk anders gaan doen.

Eenheid in verscheidenheid

Mensen zijn verschillend. FNV-leden ook. De een voelt zich vooral verbonden met de eigen beroepsgroep of sector. De ander wil juist lid zijn van de héle FNV. De een voert graag actie. De ander ziet de bond vooral als bron van goede informatie of hulp. Of is lid uit solidariteit.

Mensen die werken zijn FNV-er. Mensen die een uitkering hebben ook. Mensen met een vaste baan. Mensen met een oproepcontract of een tijdelijk contract. ZZP-ers. Gepensioneerden.

Dat vergt een bond van eenheid in verscheidenheid. Zodat al die mensen zeggen: ‘Yes, de vakbond dat is mij́n club, daar ben ik lid van en daar ben ik trots op.’

Groeien

Bijna een miljoen leden, ruim 20.000 actieve kaderleden, miljoenen mensen die de vakbond een warm hart toedragen. Dat doen weinigen ons na. En we kunnen nog veel sterker worden. Want veel mensen wéten niet eens dat ze lid kunnen worden van de vakbond. Het wordt ze nooit gevraagd. We gaan het ze vragen. Wie hart heeft voor mensen, wordt lid van de FNV.

Goed werk, eerlijk inkomen

Goed werk en een eerlijk inkomen, dat is de kern waar we voor staan. Voor bedrijven die fatsoenlijk belasting betalen. Voor zeggenschap over je werk, je rooster. Veilig kunnen werken. Een fatsoenlijke beloning. Ménsen zorgen voor onze welvaart, dus moet de welvaart ten goede komen aan mensen. Aan werkenden, aan gepensioneerden, aan uitkeringsgerechtigden.

Contact opnemen

Wil je iets kwijt? Of wil je graag iets organiseren om in gesprek te gaan over plannen voor de vakbond? Neem contact op! Ik kom ook graag langs maar er valt niet helemaal te voorspellen wat de komende maanden Corona-proof mogelijk is.